Качествени авто услуги ремонти и обслужване с гаранция | Автосервиз Експерт Пловдив

Гаранция

Това е политиката, която се прилага за предоставянето на гаранция за части и труд от Автосервиз Експерт. При възникването на какъвто и да е казус се прилагат правилата описани в тази политика. Приканваме всички клиенти да се запознаят предварително с тези правила и да следят редовно за промени. Ние си запазваме правото да променяме политиката в бъдеще. Използването на услугите на автосервиза се счита като съгласие от страна на клиента с тази политика. Връзки към тази страница ще бъдат изложени на видни места в нашия уебсайт.
Предоставяме гаранция за извършените от нас ремонти, която е валидна при правилна експлоатация на автомобила и според стандартното му предназначение, така както е описано от производителя. Покритието изключва ползването на автомобил при екстремни условия, освен ако автомобилът е изрично предназначен за това и производителя на частите е одобрил вграждането им в съответния автомобил. В нито един случай, Автосервиз Експерт не поема гаранция за части, тя се поема от доставчиците им.
  • За частите закупени и вградени от нас се прилага стандартната гаранция на съответния доставчик. Автосервиз Експерт не поема изрична гаранция за авточасти. Ние може единствено, по свое усмотрение, да посредничим между клиенти и доставчици за по-бързото разрешаване на казус. В случаи на неизправност на части препоръчани от нас, ние правим всичко възможно да намалим до минимум финансовите последствия за клиента, но моля разберете ни, ако доставчика твърдо не желае да компенсира труда, може да се наложи да заплатите определена сума. Все пак, ние само монтираме, а не произвеждаме нито разпространяваме части и разчитаме изцяло на лоялността на доставчиците.
  • Части, които са закупени и донесени от клиента подлежат на гаранция от доставчика им. Труда за демонтаж и монтаж се заплаща от клиента във всички случаи, освен ако доставчика не поеме разноските изцяло.
  • Гаранцията за ангренажни ремъци и комплекти покрива 3 години или 50,000 км за части и труд, според това кое от събитията настъпи първо, при положение че вградените части са доставени от нас. В случаите на части донесени от клиент, при настъпване на неизправност заради влошено качество на частите, клиента следва да потърси отговорност от доставчика им.
  • Във всички останали случаи на обслужване и ремонт, нашата стандартна гаранция за монтаж е валидна 3 месеца и гарантира правилността на извършените операции по ремонта. Какво означава това – в рамките на 3 месеца след извършването на операцията при настъпване на неизправност вследствие неправилна процедура по монтажа, Автосервиз Експерт поема отговорността за отстраняването на неизправността.
  • За части, които се считат за консумативи и изискват честа смяна, не се поема гаранция под каквато и да е форма.
  • Във всички случаи, гаранцията се счита за действителна само при отсъствие на индикации и доказателства за чужда интервенция.

ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС